Ферид Мухиќ прв добитник
на наградата „Константин Философ“
за животно дело

Филозофското друштво на Македонија известува дека прв добитник на наградата „Константин Философ“ за Животно дело за 2023 година е академик Ферид Мухиќ. Конкурсот за наградите „Константин Филозоф“ беше распишан на 24 март 2023 год., а пријавувањето на кандидатите траеше до 1 октомври. Извршниот одбор на Друштвото формира Комисија за доделување на наградата во состав: проф. д-р Мирко Ѓошевски (претседател), проф. д-р Денко Скаловски и проф. д-р Сузана Симоновска (членови). Комисијата донесе едногласна одлука наградата да му припадне на академик Ферид Мухиќ.

Во своето подолго образложение Комисијата подетално ги артикулира трите клучни аспекти за оваа награда пропишани во Конкурсот: (1) вкупниот опус на филозофот во филозофското творештво, (2) филозофското образование и, (3) афирмација на филозофијата во земјата и во странство. Понатаму Комисијата дава поширок увид: „… Што се однесува до квалитативните аспекти на овој грандиозен опус, Комисијата може да се повика на бројните признанија кои академик – професор д-р Ферид Мухиќ ги има добиено во Македонија и во странство. За него и неговите дела досега е пишувано, се пишува и ќе се пишува од автори со авторитет и перо. А треба да се има на ум дека квалитативната анализа на опусот на Ферид Мухиќ не е ни малку лесен и едноставен потфат. Станува збор за автор кој е филозоф научник, филозоф поет и писател, филозоф учител и утешител…“
Академик Мухиќ беше номиниран од страна на Институтот за филозофија при Филозофскиот факултет во Скопје.

Наградата ќе биде свечено врачена на одбележувањето на Светскиот ден на филозофијата, на 16 ноември, во Свечената сала на Филозофскиот факултет.

You may also like...