Настани

Светскиот ден на логиката (2022)

Институтот за филозофија при Филозофскиот факултет во Скопје (Филозофија Фзф УКиМ, Филозофски факултет – Скопје) и Филозофското друштво на Македонија […]