ФИЛОЗОФСКИ ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ

Филозофскиот Филмски Фестивал (ФФФ) е единствениот филмски фестивал во Македонија и регионот кој се одвива на крстопатот помеѓу филозофијата и филмот, и еден од ретките во светот коишто делуваат во областа на филм-философијата. Од една страна, Фестивалот се обидува да ја промовира идејата за филмот како медиум што може да испровоцира филозофска размисла и/или да илустрира филозофски концепти и идеи, на овој начин обраќајќи и се на генералната публика, но и на младите во Македонија поттикнувајќи го развивањето на креативната и критичка мисла. Од друга страна, се обидува да поттикне естетички анализи и истражувања на филмскиот јазик како форма sui generis и да ги охрабри младите режисери и филмски работници во Македонија на рефлексија врз клучните филозофски прашања и концепти со цел градење, развивање и негување на своите автентични филмски светогледи.