filozof

6. МЕЃУНАРОДНА НЕДЕЛА
НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ

Во периодот 19-23 февруари 2024 година Филозофскиот факултет по шести пат ја организира Меѓународната недела на факулетот. Годинава, тема на академскиот собир е: „Вештачката интелигенција во хуманистичките и оштествените науки“ (Artificial Intelligence in Humanities...

„Насилство и интерпретација“ – Трета меѓународна конференција на СФД

На 9-10 февруари (петок/сабота), во Љубљана ќе се одржи Третата меѓународна конференција на Словенечкото филозофско друштво. Темата на Конференцијата гласи:  (Violence and Interpretation). Во делот на интернационалните гости на Конференцијата ќе учествуваат и нашите...

ФОКУС МИЛЧО МАНЧЕВСКИ

На 1 февруари во Едукативниот културен центар „Лабораториум“ (19 ч.) ќе се одржат два настани во чијшто центар е творештвото на едно од нашите најзначајни режисерски имиња и еден од најголемите амбасадори на македонската...

„МАНЧЕВСКИ: ПЕТ ЕСЕИ“
ТРЕТО ИЗДАНИЕ ВО ЕДИЦИЈАТА ФИЛМОСОФИЈА

Со огромна радост известуваме дека неодамна излезе од печат публикацијата МАНЧЕВСКИ: ПЕТ ЕСЕИ од реномираниот во светски рамки македонски режисер Милчо Манчевски. Изданието е двојазично (на македонски и на англиски јазик) и излегува како...

ТРЕТО ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ
НА СВЕТСКИОТ ДЕН НА ЛОГИКАТА

Институтот за филозофија при Филозофскиот факултет во Скопје и Филозофското друштво на Македонија по третпат ќе го одбележат Светскиот ден на логиката. По тој повод е предвидено онлајн предавање на тема: ФЕНОМЕНИТЕ НА КОМПЛЕТНОСТA...

„Филозофска трибина“ бр. 34

Информираме за појавувањето од печат на второто минатогодишно издание на „Филозофска трибина“, односно бројот 34. Оваа свеска нема централна тема и во неа можат да се сретнат 6 авторски текстови (од: Мирко Ѓошевски, Трајче...

„Шчо напраивме“ минатата година

На почетокот на годината да се потсетиме „шчо напраивме“ минатата година. Сумативно: второ одбележување на Светскиот ден на логиката (14 јануари, заедно со Институтот за филозофија); организирање (по петти пат) на Натпревари по филозофија...

Нови четири броја
на „Филозофска трибина“
со слободен пристап

Филозофското друштво на Македонија на сите мислечки и творечки луѓе им посакува токму таква 2024 година! Во тој дух годинава ја започнуваме со слободен пристап до сите текстови на уште четири „Филозофски трибини“ (22&23,...

Наградата „Константин Философ“
Филозофска книга на годината

Потсетуваме дека рокот за пријавување на наградата „Константин Философ“ во категоријата Филозофска книга на годината е до 15 јануари 2024 година. Предлози (номинација) за наградата може да поднесе секој полнолетен граѓанин на нашата земја,...

Научен собир: 80 ГОДИНИ
ОД ХОЛОКАУСТОТ
НА МАКЕДОНСКИТЕ ЕВРЕИ

На 26 декември (вторник) ќе се одржи Научен собир на тема: 80 ГОДИНИ ОД ХОЛОКАУСТОТ НА МАКЕДОНСКИТЕ ЕВРЕИ. Организатори на собирот се: Центарот за стратегиски истражувања „Ксенте Богоев“ при Македонската наука на науките и...