Предавање на Стивен Фридман во МАНУ | 2 ноември, 12 ч.

Потсетуваме за денешниот настан што ќе се одржи во Македонската академија на науките и уметностите (Мали сали, 12 ч.), односно предавањето на Стивен Фридман (Steven Friedman) на тема: „The Philosophy of Science: The Limits of Controlled Experimentation“.

Стивен Фридмане филозоф со богата научнаакадемска кариера (физика, молекуларна биологија, медицина), а освен тоа е автор и на неколку сценарија, перформанси поетски збирки. Во нашата земја, почнувајќи од минатата година, во неколку навратиго има изведуванонеговиот светски познат перформанс: „Бикот на Фаларис: Решавајќи ја загатката на чудесниот, голем свет“ (Phalaris’s Bull: Solving the Riddle of the Great Big World).

You may also like...