Видео од промоцијата
на „Филозофска трибина“ бр. 31&32

Потсетуваме на промоцијата на „Филозофска трибина“ (број 31 & 32) што се одржа на 23 март 2023г. во Културно информативниот центар – Скопје.

Промотор на двата броја од списанието што го издава Филозофското друштво на Маекдонија беше проф. д-р Ристо Солунчев.

 

 

You may also like...