Предавања на професор Хрвоје Јуриќ (Загреб)

Известуваме дека на 9 април (вторник), професор Хрвоје Јуриќ од Филозофскиот факултет на Универзитетот во Загреб (https://filoz.ffzg.unizg.hr/nastavnici/hrvoje-juric/) во рамки на CEEPUS мрежата Philosophy and Interdisciplinarity, ќе одржи две предавања на Институтот за филозофија (во слушална 8) со почеток во 14 часот, на темите:
1) The Idea of the Human and the Temptations of Humanism;
2) Bioethics and Biopolitics,

You may also like...