„Уметничкото дело како празник“ предавање на Ристо Солунчев

Во рамките на Студентската уметничка пролет 2024, на 11 април (четврток, 13 ч.), во Салата за седници на Филозофскиот/Филолошкиот факултет ќе се одржи предавање на проф. д-р Ристо Солунчев со наслов „Уметничкото дело како празник: Византиската црковна музика и современоста“.

Ристо Солунчев е професор на Институт за филозофија при Филозофскиот факултет во Скопје. Покрај наставно-научната дејност, тој е вклучен и во низа апликативни проекти како применета музика, изведба на авторска музика на концерти, а неговото портфолио вклучува и сценарио за документарниот филм „Кеиф“ (Македонска чалгиска традиција). Одржал мноштво предавања во институции од јавен интерес и културни центри и остварил студиски престој за стручно усовршување на Конзерваториумот „Симон Карас“ во Атина (Грција), студирајќи византиска музика и култура.

Секое уметничко дело постои во перспективата на неговото разбирање и битисува како несомнено разбирлив феномен. Може да се зборува за стара и нова музика, и за дисквалификација на одредени уметнички дела како анахрони и непотребни. Но уметноста е искуство што го надминува времето, а уметничкото дело секогаш останува отворен хоризонт и недовршено битие, она што го предизвикува актуелното време да ги преиспитува сопствените граници. Источната или византиска црковна музика низ историјата се развила како насушна потреба за празнување, најдлабок обид да се изрази неискажливоста на божественото и недофатливоста на човековото длабоко чувствување на животот. Дали нејзината култност воопшто има некакво значење во надоаѓачкото време? Во тоа началие на рамнодушноста, евтиниот спектакл на шумови и натрупани слики, запустеност на празникот и осакатени симболи.

Организатор на предавањето е Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Скопје.

 

You may also like...