Втора меѓународна конференција:
„Перспективите на заедницата:
Помеѓу фактите и вредностите“

Информираме за Втората меѓународна конференција што ја организираат нашите пријатели од Словенечкото филозофско друштво. Таа ќе се одржи во периодот
15-17 декември (четврток/сабота), во Марибор, Љубљана и преку Zoom онлајн платформата. Темата на Конференцијата гласи: „Перспективите на заедницата: Помеѓу фактите и вредностите“ (The Prospects of Community: Between Facts and Values).

На Конференцијата во делот од интернационалните гости ќе учествува и нашиот колега д-р Бошко Караџов, којшто ќе има излагање на тема: „Utopia and Uchronia:
Тhe Values of Chiliastic Thinking in Contemporary Society“. Информации за Конференцијата можете да најдете на следните линкови: https://www.facebook.com/events/434362395573667/.

Официјалното отворање на Конференцијата започнува во
четврток (15 декември) во 15:30 ч.

Zoom линк: https://almamater-si.zoom.us/j/84787783208

Програма Втора меѓународна конференција

You may also like...