Повик за учество на 7. Меѓународен симпозиум „Филозофија и филм“ (Турција)

Информираме за Повикот за учество на 7. Меѓународен симпозиум „Филозофија и филм“ што го органзизираат нашите пријатели од списанието „SineFilozofi“ (Турција). Од оваа година Филозофското друштво на Македонија е партнер во организацијата на симпозиумот, што подразбира одредени привилегии за колегите што ќе се пријават преку нас, односно ќе бидат ослободени од партиципацијата за учество.

Симпозиумот ќе се одржи на 7-8 декември во „Cer Modern Conference Hall“ во Анкара, но и во онлајн форма за оние коишто нема да можат да бидат присутни на собирот. Пријавите (апстрактите) треба да се испратат најдоцна до 1 јули 2024 година.

Годинава специјали гости на симпозиумот ќе бидат светски познатите режисери, Кристијан Пецолд (Германија) и Семих Капланоглу (Турција), чијшто последен филм „Заклетвата на Хасан“ беше дел од официјалната селекција на 12. Филозофски филмски фестивал (2022).

Повеќе информации за Повикот за учество и воопшто за симпозиумот и списанието „SineFilozofi“ на веб-страницата: sinefilozofi.com/en/home/.

      

📢 The Journal of SineFilozofi 7th International Cinema and Philosophy Symposium, which will be held in Ankara on December 7-8, 2024, will take place at CerModern Conference Hall in cooperation with Cer Modern Arts Center.

🔸This year, our symposium will feature Prof. Mike Wayne, author of books such as “Political Film: The Dialectics of Third Cinema”, “Understanding Film”, “Marxism and Media Studies”, and “Capitalism for Beginners”. Also, Dr. Chiara Quaranta, who works in philosophy and film, ethics and aesthetics, and serves as a member of the editorial board of Film-Philosophy journal, as well as Dr. Cristóbal Escobar, whose research focuses on film philosophy, will be joining us as Keynote Speakers.

🔸The world-renowned Christian Petzold, director of films such as “Barbara”, “Phoenix”, “Transit”, “Undine” and “Afire”, which have won awards from the world’s leading festivals, and Semih Kaplanoğlu, director, screenwriter and producer, who has many national and international awards, will take part in our symposium as our director participants.

🔶Our symposium will be organized in hybrid form for participants from abroad, and face-to-face participation is expected for local participants.

You may also like...