Биоетичко кафе:
Биоетиката и литературата

Центарот за интегративна биоетика при Институтот за филозофија на Филозофски факултет – Скопје на 4 декември (понеделник, 13 ч.) во Библиотеката на Институтот за филозофија ја организира втората средба „Биоетичко кафе: Биоетиката и литературата”.
На средбата ќе се одржат промоции на две публикации:
  • МЕЃУ ДРВЈАТА:ПОЕЗИЈАТА И ФЛОРАТА,чиј приредувач е проф. д-р Иван Џепароски,
  • БИОЕТИЧКИ ЕСЕИ (1924-1948) од ФРИЦ ЈАР,во превод на проф. д-р Дејан Донев.
Во улога на промотори се јавуваат: проф. д-р Владимир Мартиновски и проф. д-р Денко Скаловски.

You may also like...