6. МЕЃУНАРОДНА НЕДЕЛА
НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ

Во периодот 19-23 февруари 2024 година Филозофскиот факултет по шести пат ја организира Меѓународната недела на факулетот. Годинава, тема на академскиот собир е: „Вештачката интелигенција во хуманистичките и оштествените науки“ (Artificial Intelligence in Humanities and Social Sciences). Увид во целосната програма може да се најде на следниот линк:
http://fzf.ukim.edu.mk/6th-international-week-2024-2/

Овде ги издвојуваме оние предавања чиишто модератори се наши колеги од Институтот за филозофија, односно се од дисциплинарната сфера на филозофијата.

19 февруари (понеделник)
11.30-12.30
Dr Ljubiša Bojić
Institute for Artificial Intelligence Research and Development of Serbia,
Institute for Philosophy and Social Theory, University of Belgrade

AI ALIGNMENT: HUMAN AUTONOMY IN THE AGE OF AI
модератор: проф. д-р Ана Димишковска

 

20 февруари (вторник)
10.00-11.00
Prof. Dr. Bojan Žalec
Faculty of Theology, University of Ljubljana, Slovenia
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND THE BODY
модератор: проф. д-р Марија Тодоровска

 

20 февруари (вторник)
11.30-12.30
Prof. Dr. Ivica Kelam
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Croatia
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND THE FUTURE OF ACADEMIC EDUCATION IN CROATIA
модератор: проф. д-р Дејан Донев

 

22 февруари (четврток)
11.30-12.30
Steven Friedman
Harvard AB alumni
AI AND THE LOGIC OF SUB-LIMITING CONVERGENT SPACES
модератор: проф. д-р Вангел Ноневски

 

(Сите предавања ќе се одвиваат во Амфитеатар 3)

Исто така, го посочуваме и филозофскиот перформанс „Бикот на Фаларис“ (Phalaris’s Bull) на Стивен Фридман (Steven Friedman) што ќе се одржи на 20 февруари (вторник,
13 ч.) во Големиот амфитеатар на Филозофскиот факутет.

You may also like...