„Насилство и интерпретација“ – Трета меѓународна конференција на СФД

На 9-10 февруари (петок/сабота), во Љубљана ќе се одржи Третата меѓународна конференција на Словенечкото филозофско друштво. Темата на Конференцијата гласи:  (Violence and Interpretation).

Во делот на интернационалните гости на Конференцијата ќе учествуваат и нашите колеги: д-р Марија Тодороска (со излагање на тема: „Nancy: Interpretation/Presentation as Sense. A Final Nail“) и проф. д-р отец Милан Ѓорѓевиќ (со излагање на тема: „The Violence of Dialogue. Authority, Tradition and Interreligiosity in the Post-Byzantine Cultural Sphere“).

Конференцијата ќе може да се следи и онлајн, преку следниот Zoom-линк: https://almamater-si.zoom.us/my/lj.ucil1.со почеток во 10:00 (петок, 9 февруари).

Повеќе информации, односно Програмата со Книгата на апстракти можете да ја најдете на следниот линк: https://drive.google.com/file/d/1OOhvqHWy4GqEXlCVLRgulErCyXv5XGl0/view?usp=drive_link

 

You may also like...