Втората дискусија
“Philosophia Christiana”:
ХРИСТИЈАНСТВО И ИДЕОЛОГИЈА

Втората дискусија од Форумот ќе се одржи наредната вечер (23 ноември, 19 ч.) во Библиотеката „Браќа Миладиновци“– Скопје, и на неа ќе учествуваатНикола Галевски, координатор на Евангелско-протестантската иницијатива и м-р Мариглен Демири, наставник по философија и истражувач во Центарот за европски стратегии „Евротинк“ во Скопје. Темата за вториот форум гласи ХРИСТИЈАНСТВО И ИДЕОЛОГИЈА.

Втората дискусија од годинашниот Форум ќе се занимава со взаемниот однос на христијанството и идеологијата. Во своето изложување, првиот дискутант Никола Галевски ќе се осврне на следните прашања: Дали верата сама по себе подразбира и идеолошки систем, или, пак, може да се користи како средство во критиката на идеологијата? Каков е односот на христијанската вера кон левицата и десницата, кон либерализмот и конзервативизмот? На партикуларно ниво, може ли да се зборува за односот меѓу религијата и конкретни теми и движења кои се актуелни денес, а кои се асоцираат со различни идеолошки наративи и светогледи? Респондент во дискусијата е Мариглен Демири.

You may also like...