The Philosophy of Science: The Limits of Controlled Experimentation

Филозофското друштво на Македонија со поддршка на Центарот за стратегиски истражувања при МАНУ на 2 ноември во Малите сали на Македонската академија на науките и уметностите организира предавање со Стивен Фридман (Steven Friedman) на тема: „The Philosophy of Science: The Limits of Controlled Experimentation“.

Стивен Фридман е филозоф со богата научнаакадемска кариера (физика, молекуларна биологија, медицина), а освен тоа е автор и на неколку сценарија, перформанси и поетски збирки. Во нашата земја, почнувајќи од минатата година, во неколку наврати го има изведувано неговиот светски познат перформанс: „Бикот на Фаларис: Решавајќи ја загатката на чудесниот, голем свет“ (Phalaris’s Bull: Solving the Riddle of the Great Big World).

You may also like...