Промоција на зборникот
„Chronos и Kairos“

Промоција на Зборникот текстови „Chronos и Kairos – Античките концепти за времето“ во издание на Филозофското друштво на Македонија и Здружението на класични филолози „Антика“. Промотор: доц. д-р Јасмина Поповска од Институтот за филозофија при Филозофскиот факултет. Настанот се одржа на 6. февруари 2018 год., во ГЕМ Клуб.

 

You may also like...