светски ден на логиката

ТРЕТО ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ
НА СВЕТСКИОТ ДЕН НА ЛОГИКАТА

Институтот за филозофија при Филозофскиот факултет во Скопје и Филозофското друштво на Македонија по третпат ќе го одбележат Светскиот ден на логиката. По тој повод е предвидено онлајн предавање на тема: ФЕНОМЕНИТЕ НА КОМПЛЕТНОСТA...

Светски ден на логиката 2023

Институтот за филозофија при Филозофскиот факултет во Скопје и Филозофското друштво на Македонија годинава по вторпат пригодно го одбележуваат Светскиот ден на логиката. По тој повод се организира онлајн предавање на тема: DIRECTIVAL THEORY...