9. Биенална конференција на Европската асоцијација за филозофија на наука

Информираме за Повикот за учество на 9. Биенална конференција на Европската асоцијација за филозофија на наука (European Philosophy of Science Association, EPSA), што годинава ќе се одржи во Белград (Србија) од 20-23 септември. Повиот за испраќање апстракти трае до 1 март. Сите детални информации можете да ги најдете на следниот линк:
https://philsci.eu/EPSA23/CfP

You may also like...