Награда „Константин Философ“ за Филозофска книга на годината

Видео и фотографии од доделувањето
на нагрaдата „Константин Философ“,
Филозофска книга на годината (2023)

На 11 март 2024 г. Во Салата за седници на Филозофскиот факулет – Скопје, во рамките на одбележувањето на Денот на Филозофското друштво на Македонија, се одржа свечено доделување на наградата „Константин Философ“за Филозофска...

Наградата „Константин Философ“ за Филозофска книга на годината (2023) за двотомниот речник ФИЛОЗОФИЈА

Филозофското друштво на Македонија информира дека прв добитник на наградата „Константин Философ“ за Филозофска книга на годината за 2023 година е двотомниот речник „Македонска научна и стручна терминологија – ФИЛОЗОФИЈА“, подготвен од проф. д-р...