Награда „Константин Философ“ за Филозофска книга на годината

2023