симпозиуми

Симпозиум: ΛOΓΟΣ и ΤΡOΠΟΣ

Институтот за класични студии и Институтот за филозофија при Филозофскиот факултет во Скопје заедно со Филозофското друштво на Македонија и Здружението на класични филолози „Антика“ на 29-30 мај, на Философскиот факултет во Скопје (Електронска предавална...

Симпозиум:
CHRONOS И KAIROS −
АНТИЧКИТЕ КОНЦЕПТИ ЗА ВРЕМЕТО

  Филозофското друштво на Македонија има чест да Ве покани на Симпозиумот насловен „CHRONOS И KAIROS – АНТИЧКИТЕ КОНЦЕПТИ ЗА ВРЕМЕТО“ кој го организираме заедно со Здружението на класични филолози „Антика“. Ова е наша...

Симпозиум: Марксизмот денес

  Филозофското друштво на Македонија на 23 декември 2014 г. (вторник) го одржа Симпозиумот на тема „Марксизмот денес“ во Амфитеатар 4 на Филозофскиот факултет, со почеток во 10:15 часот. На Симпозиумот, поделен во три...

Симпозиум:
Античкиот идеал на καλοκαγαθία

Здружението на класични филолози „Антика“ и Филозофското друштво на Македонија на 12 март (2014) го организраа Симпозиумот на тема: „АНТИЧКИОТ ИДЕАЛ НА ΚΑΛΟΚΑΓΑΘΊΑ“ во Свечената сала на Филозофскиот факултет со почеток во 10:00 ч....