Филозофски книги

COMPENDIUM PHILOSOPHIAE – Бошко Караџов

Во издание на издавачката куќа „Аз-Буки“, како 76. книга во Библиотеката „Филозофија“, неодамна излезе од печат книгата COMPENDIUM PHILOSOPHIAE од д-р Бошко Караџов. Караџов е професор по филозофија и научен истражувач. Автор е на...

Естетика: естетички категории – проф. Џепароски

Во издание на издавачката куќа „Аз-Буки“ како дел од едицијата „Филозофски дисциплини“ излезе од печат книгата „Естетика: естетички категории“ од проф. д-р Иван Џепароски. Филозофот, естетичар, теоретичар на културата и поет, Иван Џепароски, е...