Собир

Научен собир: 80 ГОДИНИ
ОД ХОЛОКАУСТОТ
НА МАКЕДОНСКИТЕ ЕВРЕИ

На 26 декември (вторник) ќе се одржи Научен собир на тема: 80 ГОДИНИ ОД ХОЛОКАУСТОТ НА МАКЕДОНСКИТЕ ЕВРЕИ. Организатори на собирот се: Центарот за стратегиски истражувања „Ксенте Богоев“ при Македонската наука на науките и...