Награда „Константин Философ“ за Животно дело

Ферид Мухиќ прв добитник
на наградата „Константин Философ“
за животно дело

Филозофското друштво на Македонија известува дека прв добитник на наградата „Константин Философ“ за Животно дело за 2023 година е академик Ферид Мухиќ. Конкурсот за наградите „Константин Филозоф“ беше распишан на 24 март 2023 год.,...