Работилници

Работилница:
„Зборови, сенки, идеи –
Платоновиот стил, јазик и мисла како преведувачки предизвик

Платоновата филозофија, поради употребата на дијалогот како медиум низ кој Платон одбира да ја претстави, претставува еден од најголемите преведувачки и интерпретативни предизвици во историјата на филозофијата. Токму поради ова, низ интерактивна анализа на...

Работилница „Терминот ὕλη
во контекст на Аристотеловата филозофија“

  Работилницата насловена „Терминот ὕλη во контекст на Аристотеловата филозофија – преводни предизвици, дилеми, решенија“ во организација на Здружението на класични филолози „Антика“ и Филозофското друштво на Македонија е дел од трибината на тема...