Филмософија

ФОКУС МИЛЧО МАНЧЕВСКИ

На 1 февруари во Едукативниот културен центар „Лабораториум“ (19 ч.) ќе се одржат два настани во чијшто центар е творештвото на едно од нашите најзначајни режисерски имиња и еден од најголемите амбасадори на македонската...

„МАНЧЕВСКИ: ПЕТ ЕСЕИ“
ТРЕТО ИЗДАНИЕ ВО ЕДИЦИЈАТА ФИЛМОСОФИЈА

Со огромна радост известуваме дека неодамна излезе од печат публикацијата МАНЧЕВСКИ: ПЕТ ЕСЕИ од реномираниот во светски рамки македонски режисер Милчо Манчевски. Изданието е двојазично (на македонски и на англиски јазик) и излегува како...

Промоција на
Зборникот „Philosophy and FIlm“

Промоцијата на зборникот „Филозофија и филм“ (“Philosophy and Film”, Conference Proceedings) се одржа на 8 јуни (среда, 17 ч., Културно информативен центар). Зборникот произлегува од Првата интернационална конференција „Филозофија и филм“ одржана на 25...