дијалог ИСТОК-ЗАПАД

8. Меѓународен филозофски дијалог „Исток – Запад“

На 6-7 декември ќе се одржи 8. Меѓународен филозофски дијалог „Исток – Запад“. Тема на годинешниот дијалог е: „Филозофијата и глобалните проблеми“ (PHILOSOPHY AND GLOBAL ISSUES). Организатори на оваа етаблирана меѓународна филозофска дијалошка платформа...

Повик за учество на симпозиум

Организаторите на 8. Меѓународен филозофски дијалог „Исток – Запад“ (Центарот за стратегиски истражувања при Македонска академија на науките и уметностите, International Slavic University • Меѓународен Славјански Универзитет – Свети Николе, Филозофски факултет – Скопје...

Признание на филозофскиот симпозиум Меѓународен филозофски дијалог „Исток – Запад“

Кон крајот на минатата година (24 декември) во Битола се одржа доделување на годишните награди на „Битолски весник“. Во областа „Високо образование“ му беше оддадено признание на филозофскиот симпозиум Меѓународен филозофски дијалог „Исток –...